Votar l’1 d’O

L’1 d’octubre el govern català pretén convocar un referèndum sobre la independència, fora de la llei i sense garanties democràtiques.

Som molts i moltes els que hem decidit no participar-hi. Aquestes són les nostres raons:

1. El socialisme català ha tingut com a prioritat la unitat civil del poble de Catalunya, i aquest simulacre de referèndum, unilateral i il.legal, pot dividir la societat catalana sense resoldre cap problema.

2. Una qüestió tan complexa, tan transcendental i amb tantes conseqüències, no es pot decidir un dia, en un minut, evitant la deliberació i l’esforç de consensuar, que és la major expressió de la democràcia. Una llei aprovada amb presses, amb l’únic suport de la majoria independentista al Parlament de Catalunya, a poques setmanes de la celebració del referèndum, no pot ser l’instrument per prendre una decisió que pretén acabar amb més de cinc segles de relació entre Catalunya i la resta d’Espanya.

3. El simulacre de referèndum que es pretén convocar no serà efectiu ni vinculant, ni tindrà prou garanties democràtiques, ni tindrà cap reconeixement internacional. No és un referèndum legal. No està emparat ni en la Constitució, ni en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ni en el Dret Internacional, tal i com han dit la Comissió de Venècia del Consell d’Europa, el Tribunal Constitucional, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya i els lletrats del Parlament de Catalunya.

4. No té cap garantia democràtica. Amb un règim electoral aprovat per una majoria inferior als dos terços dels membres del Parlament exigida per l’Estatut d’Autonomia, sense representació del poder judicial, amb un cens no oficial (ja que és competència estricta de l’Estat), amb interventors que només defensen una de les opcions, amb unes meses composades per persones voluntàries que defensen una opció determinada o sense exigència de quòrum mínim de participació, entre altres mancances.

5. No acceptem la disjuntiva  “o independència o continuar com fins ara”. Nosaltres volem renovar l’acord de la Constitució de 1978. Un acord per enfortir l’autonomia de Catalunya, millorar el seu finançament i reconèixer el caràcter plurinacional d’Espanya en el marc d’un Estat federal. Un acord que sigui sotmès a referèndum per tal de saber si els catalans i les catalanes i el conjunt dels espanyols i espanyoles el donen per bo.

6. Els i les socialistes volem votar de veritat, respectant la llei, amb plenes garanties democràtiques, després d’un esforç sincer de diàleg, negociació i pacte. Rebutgem qualsevol iniciativa unilateral i il•legal, perquè estem convençuts i convençudes que així no se soluciona el problema, sinó que s’agreuja.

7. La convocatòria de l’1 d’octubre és una operació política en favor de la independència que només serveix als interessos dels i de les independentistes. Amb nosaltres que no hi comptin!

Votar 1-O

El 1 de octubre el gobierno catalán pretende convocar un referéndum sobre la independencia fuera de la ley y sin garantías democráticas.

Somos muchos y muchas quienes hemos decidido no participar. Éstas son nuestras razones:

1. El socialismo catalán ha tenido como prioridad la unidad civil del pueblo de Cataluña, y este simulacro de referéndum, unilateral e ilegal, puede dividir la sociedad catalana sin resolver ningún problema.

2. Una cuestión tan compleja, tan trascendental y con tantas consecuenciasno se puede decidir en un día, en un minuto, evitando la deliberación y el esfuerzo de consensuar, que es la mayor expresión de la democracia. Una ley aprobada con prisas, con el único apoyo de la mayoría independentista en el Parlament de Catalunya, a pocas semanas de la celebración del referéndum, no puede ser el instrumento para tomar una decisión que pretende acabar con más de cinco siglos de relación entre Cataluña y el resto de España.

3. El simulacro de referéndum que se pretende convocar no será efectivo ni vinculante, ni tendrá suficientes garantías democráticas, ni tampoco tendrá ningún reconocimiento internacional. No está amparado ni en la Constitución, ni en el Estatut d’Autonomia de Catalunya, ni en el Derecho Internacional, como así ha dicho la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el Tribunal Constitucional, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya y los letrados del Parlament de Catalunya.

4. No tiene ninguna garantía democrática. Con un régimen electoral aprobado por una mayoría inferior a los dos tercios de los miembros del Parlament exigida por el Estatut de Catalunya, sin representación del poder judicial, con un censo no oficial (ya que es competencia estricta del Estado), con interventores que solo defienden una de las opciones, con unas mesas compuestas por personas voluntarias que defienden una opción determinada, o sin exigencia de quórum mínimo de participación, entre otras deficiencias.

5. No aceptamos la disyuntiva “o independencia o seguir como hasta ahora”. Nosotros queremos renovar el acuerdo para fortalecer la autonomía de Cataluña, mejorar su financiación y reconocer el carácter plurinacional de España en el marco de un Estado federal. Un acuerdo que sea sometido a referéndum para saber si los catalanes y las catalanas y el conjunto de españoles y españolas lo dan por bueno.

6. Los y las socialistas queremos votar de verdad, respetando la ley, con plenas garantías democráticas, tras un esfuerzo sincero de diálogo, negociación y pacto. Rechazamos cualquier iniciativa unilateral e ilegal, porque estamos convencidos y convencidas que así no se soluciona el problema, sino que se agrava.

7. La convocatoria del 1 de octubre es una operación política en favor de la independencia al servicio de los intereses de los y las independentistas.¡Con nosotros, que no cuenten!